Skip to main content

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Sunum yapmak kadar yaptığınız sunum üzerinden etki bırakmak da önemlidir. Okulda, işte ya da toplantıda sunum yaparken insanların dikkatini üst düzeyde nasıl tutmanız da bir diğer önemli noktadır. Karşısında uyuklayan ya da sıkılmış bir kitleye karşı sunum yapmaktan hangimiz hoşlanırız ki? Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi alarak siz de bu alanda kendinizi geliştirebilir, çok iyi bir sunucu olabilirsiniz. Öte yandan toplum önünde konuşurken stres, heyecan gibi duygularınızı bu eğitimle kontrol altına alabilirsiniz.

Sunum teknikleri online eğitim programı, kaliteli ve etkili sunum yapabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Sunum teknikleri eğitimiyle sunum becerilerinizi ve yeteneğinizi geliştirebileceksiniz. Topluluk önünde konuşmanın ortaya çıkardığı stres faktörünü bu eğitimle aşabileceksiniz.

Bu eğitimde izleyici kitlesinin nasıl canlı tutabileceğinizi ve bunu yapmak için ihtiyacınız olan materyalleri (video, ses, doküman) nasıl kullanabileceğinizi öğrenebileceksiniz.

EĞİTİMİN Amacı

İşleri gereği sunum yapan/yapacak olan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmelerini amaçlar.

Katılımcılar, program süresince yapacakları platform alıştırmaları (kişi başına 6 kez) ile sunuş sırasındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini farkedecek ve her bir gelişim alanı konusunda birebir koçluk alacaklardır.

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

 • Etkili sunumlar yapmanın anahtarı olan temel sunuş becerisini kazanacak,
 • Etkili ve ikna edici bir sunumun nasıl ve hangi noktalara dikkat edilerek hazırlanabileceğini görecek,
 • Farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilecek sunum programlarını nasıl hazırlayacağını öğrenecek,
 • Dinleyicilerin beklentilerine cevap verecek mükemmel sunumun çatısını oluşturabilecek,
 • Dinleyicilerinin ilgisini her zaman en üst seviyede tutmak için gerekli teknikleri kullanabilecek,
 • Stresin olumlu etkisinden yararlanmayı ve seslerini en iyi şekilde kullanmayı öğrenecek,
 • Sunum sırasında kullanılacak görsel malzemeleri en etkin şekilde kullanabilecekler,
 • İzleyiciyi katma teknikleri olarak kullanılacak soru tiplerini öğrenecek ve bunları kullanabilme konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaşacak,
 • Zorlayıcı sorularla başetme yöntemlerini öğrenecek ve becerilerini geliştirecek,
 • Farklı katılımcı tarzlarını etkin iletişimle yönetebilmenin ip uçlarını öğreneceklerdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Sunumda Ne ve Nasıl İlkeleri
 • Platform Üzerinde İletişim Becerilerini Kullanmak
 • İletişim Becerileri
 • Sunuma Başlarken İlk Algıyı Doğru Yönetecek Giriş (Hazır Duruş)
 • Platformu Etkin ve Amaçları Dahilinde Kullanabilme
 • Doğru Beden Dili Kullanımı
 • Jestler ve Mimikler (Katılımcının Duygusal Varlığına Talip Olabilmek)
 • Merak Uyandırma, Dikkat Çekmek, Monotonluğu Kırmak için Ses
 • Ses Hijyeni Konusunda Yapılması Gerekenler
 • Sesin Etkin ve Doğru Kullanımı
 • Sesin Hızı, Yüksekliği, Tınısı vs.
 • Diyafram Nefesi Neden Önemlidir?
 • Nefes Egzersizleri ile Sunum Öncesi Heyecanı Kontrol Altına Alabilmek
 • Anlamsız Ses ve Sözcüklerden Kurtulabilmenin Reçetesi
 • Mükemmel Sunuşlar ve Mükemmel
 • Olumlu Atmosfer Yaratmak
 • Açık İletişim kurmak
 • Sunumun Çatısını Oluşturmak
 • İzleyiciyi Katma Teknikleri
 • Katılımcıya Uygun, Etkin İletişimi Destekleyen Doğru Tarz
 • İzleyiciyi Sunuma Katabilmek için Kullanılması Gereken Beden Dili ve Platform kullanımı
 • Göz Teması
 • İzleyiciyi Katma Teknikleri Olarak Kullanılabilecek Sorular Tipleri
 • Numunelerin Doğru Kullanımı ve Alternatif Öneriler
 • Mizah Yapmanın Yol ve Yöntemleri
 • Görsel Malzemenin Hazırlanması ve Kullanımı

Daha Fazla Bilgi mi İstiyorsun?