Skip to main content

DERİN KAZMA - ThetaHealing® TEKNİGİ

Kurs Ücreti : İletişime Geçiniz

Seminer ile Verilenler: Vianna’nın Advanced ThetaHealing® Kitabı ve Seminer Kitabı

Advanced ThetaHealing® seminer, Basic seminerindeki bilgiyi genişleterek etrafımızdaki Yedi Varoluş Seviyesini derinlemesine anlamak için bilgi verir. Öğrenci onu geride tutan eski kızgınlıklar, yeminler, ve sözleri temizlemeyi öğrenir. Öğrenci ‘Rahimdeki Bebek’ ve ‘Kırılmış Ruhu Onarma’ çalışmalarıyla şifalanmayı keşfeder. Öğrenciye Eğitmen tarafından yüklenilen Hislerle derin şifa ve aydınlanma getirir. Bu seminer çok zevkli bir deneyimdir çünkü öğrenciler Yedinci Seviyeden şimdide yaşamanın nasıl olduğunu ve kendini kabul etmenin ne olduğu gibi birçok yeni ve olumlu hisler ile doldurulurlar.

İleri ThetaHealing semineri, Temel seviyede öğrendiğiniz teknikleri, günlük hayatınızı iyileştirmek için kullanabilmenizin önündeki engelleri kaldırmak için düzenlenmiştir. Şifa çalışmaları yapanlar olarak zamanlardan ve nesillerden gelen bir çok blokaj temizlenir.

  • Ön Şartlar

    ThetaHealing Temel (Basic) DNA ve ThetaHealing İleri (Advanced) DNA Seminerlerine Katılmış Olmak

    Bu seminer, alabileceğiniz diğer ileri Theta Healing® seminerlerinin ön koşuludur.

  • Kurs Süresi

    2 Gün

Lütfen kurs müsaitliğini öğrenmek için bana mail ile ulaşınız. Kurs ücretini sizinle paylaşacağım hesap numarasına yatırdıktan sonra işlem dekontunu benimle paylaşınız.

Theta Healing® tekniği ile sorunlarımızın temeline inmek, uygulayıcılara öğretilen kazma çalışması sayesinde olur.

Kullanılan öykülemeli yaklaşım tekniği, bizi zorlayan, kısıtlayan bilinçaltımızın derin ve ulaşılması güç yerlerini kolayca keşfetmemizi sağlar. Daha sonra Theta Healing® tekniğinin, koşulsuz sevgi, inanç çalışması ve his yüklemeleri yapılarak bunlar temizlenir.

Bu seminer Theta Healing® uygulayıcılarına, kazma tekniği konusunda kendine güvenlerini sağlamlaştırma ile ilgili ipuçları ve yöntemler gösterilir; böylece danışanlarınızın kök inançlarını bulma konusunda hızınız ve verimliliğiniz artar.

Eğer problemin kalbini ve kökünü başarılı olarak tanımlayamazsak, hangi kök inancı değiştireceğimizi bilemeyiz. Bu durum yapılan değişikliklerin geçici olmasına ve olumsuz inanç sistemlerinin değişimi engellemesine sebep olur.

Bu seminer, danışanlarınızın yaşamlarını ve kendi davranışlarını anlamasına yardım etme gücünüzü arttıracak; daha sonra yapılan değişimler ve yüklemelerle, seansın sonunda dengeye, hafifliğe ve sağlığa ulaşmalarını sağlayacaktır.

Bu seminerde ayrıca, bir kazma çalışması sonucunda erdemlere nasıl ulaşılacağını ve erdemlerle ilgili temel bilgileri de edinirsiniz.


Bu seminer ile, ThetaHealing Tekniği ile ileri düzeyde çalışmalar yapılarak teknikte derinleşerek uzmanlık kazanılması amaçlanmaktadır. Blokajlarımızı oluşturan kök inançlarımızı bulmanın, bizi engelleyen biliçaltı düşünce ve kalıplarımıza nasıl ulaşacağımızın yollarını pratik olarak öğreten bir seminerdir. Bu teknikle sorunlarımızın gerçek nedenlerini bulup sebep- sonuç yasasına göre onları değiştirmenin yolları öğretilir. Zaman döngüsü içerisinde tekrar tekrar yaşayıp gerçekliğimiz haline dönüşmüş olan sıkıntılarımızdan veya bizi daha iyiye ulaştırmayan engellerden özgürleşme çalışması gerçekleştirilir.

Seminer İçeriği:

Derin Kazma Tekniği’nin 8 yolu

Korkularımızı keşfetme

Kızgınlık ve Öfke Bize Nasıl Hizmet Eder?

Hastalıkların Tutundukları Noktalar

Genetik, Kollektif İnançların Getirdikleri

İsteklerimizi Yaşamamızın Engelleri

Zorluklar

Atalarımızdan Gelen Erdemlerimiz

Pratik Uygulamalar

Seminer ile Verilenler:

* Seminer Kitapçığı

* Think Institute Of Knowledge tarafından onaylı Uluslararası Theta Healing Dig Deeper/Derin Kazma Katılım ve Uygulayıcı Belgesi, www.thetahealing.com da yeterlilik belgeli uygulayıcılar arasında yer alma imkanı